CHIN POWER LTD.

เราคือใคร? ในตลาดแอลอีดี

 • TH
 • EN
 • บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด

  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2546

  ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

  รับบริการ ให้คำปรึกษา เเละจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่าง ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี
  สมัยใหม่เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งจากในเเละ ต่างประเทศ รวมทั้งให้คำเเนะนำ
  ช่วยเหลือ เเละ ปรับปรุงระบบพลังงาน ในทุกๆด้าน ครอบคลุมถึงระบบเเสงสว่าง ระบบทำความเย็น
  มอเตอร์ เเละระบบบำบัดน้ำเสียจากทีมงานที่พร้อม ด้วยศักยภาพและประสบการณ์

  ทีมงานมืออาชีพ

  สินค้าคุณภาพสูงมากมายที่ทางเราตั้งใจนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ สูงสุด
  อาทิเช่น อุปกรณ์ประเภทแสงสว่าง (หลอดไฟ โคมไฟ โคมกันระเบิด
  ไฟLED ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงให้ความว่างมากแต่กินไฟต่ำ เเละมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน)
  รวมไปถึงพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ ให้ท่านได้ เลือกสรร ทุกกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ในโรงงาน
  โรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือบ้านพักอาศัย
  ทั้งภายนอกและภายใน อาคารอย่างครบครัน

  lighting หลอดไฟ

  ราคาจริงใจ

  นอกเหนือจากนี้บริษัทฯเต็มใจพร้อมให้บริการจัดทำเป้าหมายและแผนการ
  การประหยัดพลังงานให้กับโรงงาน เเละอาคารควบคุม รวมถึงรับ ตรวจวัดการใช้พลังงาน
  และจัดทำเอกสาร เพื่อขอสิทธิทางภาษี หรือ โครงการสนับสนุน ต่างๆจากภาครัฐ

  ใส่ใจบริการ

  บริษัทฯ ได้ให้บริการมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ ซึ่งมีทั้ง หน่วยงาน ราชการ บริษัท โรงงาน – อาคาร
  ขนาดใหญ่ จำนวนมาก ได้ให้ความ ไว้วางใจ ให้การ สนับสนุนการใช้บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็น
  อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้า
  และศักยภาพการให้บริการของเราตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

  OUR PROJECTS

  บริษัทฯ ได้ให้บริการมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ ทั้งหน่วย งานราชการ บริษัท โรงงาน – อาคาร ขนาดใหญ่จำนวนมาก ได้ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน การใช้บริการและผลิตภัณฑ์ ของเรามาเป็นอย่างดี