KNOWLEDGE

ข่าวสาร เรื่องราว เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง 2561

กฎหมายค่ามาตราฐานความเข้มแสงสว่าง (Lux output) 2561
อ้างอิงตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

3 ข้อแตกต่างระหว่างหลอดไฟ LED กับหลอดไฟทั่วไป

บางคนคิดว่าหลอดไฟที่เราใช้งานกันอยู่นั้น มันก็เหมือน ๆ กันหมดนั่นแหละ ให้แสงสว่างเหมือน ๆ กัน ซึ่งความจริงแล้วมันแตกต่างกัน ซึ่งเราอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองใหม่ แล้วคุณจะพบกับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่าง หลอดไฟ LED กับ หลอดไฟทั่ว ๆ ไป อยากรู้ก็ตามมาดูรายละเอียดกับเรากันได้เลย

เชิญร่วมงาน Oil and Gas Thailand 2017

งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Oil and Gas ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ BITEC บางนา Hall EH-87A ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 นี้ เวลา 10.00-17.00น.

ทำไมภาคธุรกิจจึงนิยมเปลี่ยนมาใช้โคมไฟไฮเบย์ LED

โคมไฟไฮเบย์ LED เป็นโคมไฟที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่ให้ความสว่างได้มากกว่าโคมไฟโรงงานแบบเก่าด้วยการใช้เทคโนโลยี LED ที่เมื่อประกอบกับความแข็งแรง ทนทาน

โครงการสนับสนุน 80/20 จากพพ. เพื่อเปลี่ยน ปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 2560

โดยทางพพ.จะออกเงินสนับสนุนให้ร้อยละ 20 สำหรับโรงงานหรืออาคารควบคุม และสนับสนุนให้ร้อยละ 30 สำหรับโรงงานอาคารนอกข่ายควบคุม เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ทำไมต้องใช้หลอดไฟ โคมไฟ LED

แอลอีดีแบบใหม่นี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งให้กำลังแสงสว่างมากกว่าหลอด ไฟทั่วไปขณะที่กินไฟน้อยกว่าหลอดปกติหลายเท่าตัว

โคมไฟกันระเบิด รุ่นใหม่ล่าสุด ตอบสนองพื้นที่เสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้งานในพื้นที่ทำงานที่มีความเสี่ยง ไวต่อการติดไฟ มีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ และบริเวณที่มีสารระเหยไวต่อการติดไฟ พื้นที่ทำการผลิตที่มีชิ้นงานขนาดเล็กมาก เช่น ฝุ่นผง ผงสี ผงแป้ง

แอลอีดี แนวใหม่ ทางเลือกในการประหยัดพลังงาน

แอลอีดีแบบใหม่นี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งให้กำลังแสงสว่างมากกว่าหลอด ไฟทั่วไปขณะที่กินไฟน้อยกว่าหลอดปกติหลายเท่าตัว

การอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศได้เริ่มต้นเมื่อปี 2516 ซึ่งอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2516-2519) โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้กำหนด